Sollicitatiebrief

 

Wanneer een bedrijf in het buitenland benaderd wordt, gebeurt dit meestal in het Engels. Vandaar dat hier een voorbeeld gegeven wordt van een Engelstalige sollicitatiebrief.


Dorpsstraat 23
3535 FG Utrecht
The Netherlands

 

Head of Design
Nintendo Inc.
East West Road
Cheswick
London AB1 2SW
Great Britain

 

February 4, 2002

 

Dear Sir / Madam,

With this letter I would like to inform about the possibillity of an internship at your company. This internship would preferably be during a period of 6 months, starting at the beginning of September 2002. Other periods would also be of interest to me.

Currently I am a student at the Utrecht School of Theatre and Technology, in the Design for Virtual Theatre and Games Programme. Your company is of interest to me as ... In my internship I would like to focuss on ... My skills are ...

Hopefully you will be able to provide me with an internship position at your company. If any other information is required, or an interview is necessary, I am always available to realise this.

Yours faithfully,

 

Karel Vis

 

Encl.: 1


#
Eigen adres:
Hier schrijf je je eigen adres, maar NIET je eigen naam. In een brief naar het buitenland moet altijd het land vermeld worden.

#
Geadresseerde:
Dit is het adres waar de brief naar verzonden wordt. Hetzelfde adres is op de enveloppe terug te vinden.

#
Datum:
De datum kan op verschillende manieren geschreven worden, allen zijn goed:
- February 4, 2002
- February 4th, 2002
- 4 February, 2002
- 4th February, 2002

#
Aanhef:
Wanneer je niet weet of degene die je schrijft een man of een vrouw is, gebruik je:
- Dear Sir / Madam
Wanneer je wel weet of het een man of vrouw is, maar niet de naam, gebruik je:
- Dear Sir,
- Dear Madam,

Wanneer je wel de naam weet, gebruik je:
- Dear Mr. Bean,
- Dear Mrs. Thatcher,
- Dear Ms Jones,
Mrs
wordt gebruikt voor getrouwde vrouwen, Ms wanneer je niet weet of de vrouw getrouwd is.

#
De meeste sollicitatiebrieven bestaan uit niet meer dan drie alinea's. Een vierde alinea kan gebruikt worden wanneer de tweede alinea "te vol" dreigt te worden met informatie.

Alinea 1:
Dit is de inleiding, waarin je kort het doel van de brief aangeeft, zodat direct duidelijk wordt waarom je deze brief verstuurd hebt.

Alinea 2 (en eventueel 3):
In dit gedeelte vertel je meer over jezelf, en waarom je bij dit bedrijf graag stage wilt lopen. Mocht je het nodig vinden twee alinea's te gebruiken, dan richt de eerste van de twee alinea's zich op jezelf, en de tweede op het bedrijf.

Alinea 3:
Dit is de afronding van je brief. Houd deze kort, en geef aan dat je hun antwoord afwacht.

#
Afsluiting:
Wanneer je de brief begonnen bent met Dear Sir / Madam, Dear Sir, of Dear Madam, eindig je met
Yours faithfully, gevolgd door je volledige naam.
Wanneer je de naam weet van degene aan wie je de brief richt, eindig je met
Yours sincerely, gevolgd door je volledige naam.

#
Bijlagen:
Omdat je een CV bij de brief voegt, geef je onderaan aan dat je 1 (of meer) bijlage bij de brief hebt gevoegd.